Tento kurz se pokouší změnit příběh síly středu z mýtu o pekáči buchet (a ne zrovna nadýchaných) na baladu o pohyblivém, dýchajícím a dobře koordinovaném těle jako celku.

Síla středu neodkazuje k vytváření svalového brnění nebo zbytňování nějaké izolované skupiny svalů. Tak naše tělo ostatně nikdy nefungovalo - leda na papíře a v dobře míněných, ale slušně pomýlených představách :) Síla středu vychází v první řadě z vědomí středu jako pružného, dynamického jádra. Odkazuje spíše k pěstování odolnosti a vnitřní propojenosti a celistvosti, která tělu umožňuje, aby se pohybovalo harmonicky a ladně - pocitově i opticky.


Střed, který je silný, je současně i pružný, přizpůsobivý, vedený dechem. Staví na přiměřeném, neboť vědomém, bdělém a živoucím úsilí bez úpornosti. Nejde o získání kontroly nad tělem, ale o probuzení vnitřní síly tím, že tělo propojujeme do jednoho celku – souvislého a pohybujícího se souladně. V takovémto pojetí zkoumáme svůj vztah k zemské tíži, Zemi, našemu prostředí a k nám samotným.Vědomí středu nám pomáhá vyjasnit si hranice a lépe se orientovat v sobě a ve světě.


Toto téma objevíte jak pomocí pohybu, tak i v dechových cvičeních, krátkých meditacích i sdílených textech nabízejících prostor k reflexi a inspiraci.