Tento kurz se pokouší změnit příběh síly středu z mýtu o pekáči buchet (a ne zrovna nadýchaných) na baladu o pohyblivém, dýchajícím a dobře koordinovaném těle jako celku. Síla středu vychází v první řadě z vědomí středu jako pružného, dynamického jádra. Odkazuje spíše k pěstování odolnosti a vnitřní propojenosti a celistvosti, která tělu umožňuje, aby se pohybovalo harmonicky a ladně - pocitově i opticky.