Horní končetina je orgánem komunikace s ostatními, ale i se sebou samými: dosáhne i na ta místa v těle, na která nedohlédneme. Spolu s chodidly jsou dlaně a prsty vstupními portály k páteři, bránici a dechu. Práce s dlaněmi a prsty rukou stimuluje tělo do hloubky.

Ruce přijímají informace o vnějším světě, o jeho stavu a proměnách. Ruce jsou orgány poznání, pochopení, komunikace a konání. Ideálně v tomto pořadí.
Ruka je náš nejdůležitější dotykový orgán. Je velmi bohatě a jemně členěna. Ruce nás živí (obrazně i doslova), šatí, poskytují oporu - nám i druhým - a umožňují nám se vyjadřovat a (obrazně i doslova) vztahovat. Dle bioenergetiky jsou paže „prodlouženýma rukama“ srdce: v embryonálním vývoji vyrůstají z téže buňky a vyjadřují naše city i naši vůli. Paže jsou tedy vedle úst a hrtanu a dále pánve a genitálií třetí komunikační drahou srdce. 


Na lekcích tohoto kurzu si vyzkoušíte, jak ruce i paže přiměřeně a pestře stimulovat a navracet jim jejich zvídavost, obratnost, cit i sílu, tak aby fungovaly v souhře s celým tělem.