Naše schopnost reagovat na zemskou tíži a vztahovat se skrze své tělo k okolnímu prostoru je základní a prvotnější než naše schopnost navazovat vztahy s lidmi. Naše stabilita, vitalita, rozvoj a vnitřní odolnost jsou tedy zásadně spoluurčovány naším vztahem ke gravitaci a opěrnými plochami těla a země. Všechna místa, kterými se dotýkáme země - v jakékoli pozici - se přímo promítají do páteře a potažmo nervového systému. Tělo se vždy gravitačně uspořádává ve vztahu k místu, kterým se dotýkáme země.

Naše prvotní pohyby, fungování orgánů a struktur i veškeré niterné prožitky, včetně pocitu bezpečí, přináležení a vitality jsou přímým či vzdáleným důsledkem přitažlivosti Země. Díky ní se máme z hloubi o co opírat. Vyvíjíme a rozvíjíme se od země nahoru. 

Na lekcích tohoto kurzu budete čerpat mnohovrstevnatou moc a sílu našich opor - fyzických i psychických, dechových i prostorových, všech naplno a v přítomnosti zakoušených.